FÖRDJUPNINGSUTBILDNING

Utbildningen består av tre heldagar som ger dig de rätta förutsättningarna för att förstå AI från flera olika perspektiv.

Du bygger också ditt eget AI-case.

  • Syfte: Att förstå och arbeta med AI utifrån ett ledarskaps- och affärsperspektiv
  • Mervärde: Du får tillgång till ett starkt nätverk av andra ledare med AI-fokus
  • Krav på förkunskaper: Vår introduktionsutbildning
  • Pris: 22 500 sek (exkl. moms)
  • Plats: Göteborg, Jönköping, Stockholm (Kursen kan ges på annan ort vid gruppbokning)

Kursen motsvarar 21 utbildningstimmar. I avgiften ingår kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagsfika samt digitalt och fysiskt certifikat

Anmälan

FULLSTÄNDIG INFORMATION

AI-akademins fördjupningsutbildning är speciellt framtaget för dig som vill fördjupa dina kunskaper och implementera AI i din organisation. Efter flera års erfarenhet av området insåg vi att den utbildning som finns tillgänglig väldigt snabbt blir tekniska djupdykningar i neurala nätverk och olika ingenjörslösningar. Vi funderade över hur vi kan hjälpa ledare att förstå potentialen med AI utifrån ett affärsperspektiv.

Genom deltagande i utbildningen får du de förutsättningar du behöver för att säkerställa att AI-initiativen är matchade mot era strategiska mål och du får arbeta fram ett verkligt business case att ta vidare för implementation.

Efter utbildningen:

  • Kan du applicera din AI-kunskap till ert strategiarbete och identifiera områden att fokusera på
  • Har du verktyg för att verkligen komma igång och initiera implementation av AI i din verksamhet
  • Har du de kunskaper som behövs för att medverka i din organisations framtida utveckling

Under utbildningen varvas teori med konkreta exempel, branscherfarenheter och praktiska övningar.

Fördjupningsutbildningen består av 3 heldagar, 21 timmar. Mellan modulerna sker självstudier/förberedelser för kommande modul. Dessa uppskattas ta cirka 2 timmar.

Sample Certificate Svenska AI-akademinExempel på Svenska AI-akademins certifikat. Klicka på certifikatet för att se hur det publiceras online (för den som så önskar)

Sample Certificate Svenska AI-akademin

Exempel på Svenska AI-akademins certifikat. Klicka på certifikatet för att se hur det publiceras online (för den som så önskar)

Syfte: Att förstå och arbeta med AI utifrån ett ledarskaps- och affärsperspektiv

Våra lärare och vårt team: Svenska AI-akademins team har lång och djupgående erfarenhet av: Innovationsstrategi och innovationsprocesser, AI-strategi, scenarioplanering, förändringsledning och affärsutveckling. Vi har även gästföreläsare och välkända experter inom det juridiska området.

Dag 1 – Juridik, etik och data
Dag 2 – Strategi och trendspaning
Dag 3 – Ditt AI-case

Pris: 22 500 sek (exkl. moms)

Certifikat: Ja, inklusive personligt digitalt certifikat på ai-akademin.se och linkedin.com

Plats: Göteborg, Jönköping och Stockholm

Dag 1 – Juridik, etik och data

Dag 2 – Strategi och trendspaning

Dag 3- Ditt AI-case

ANMÄLAN & KONTAKT