FÖRETAGSANPASSADE FÖRELÄSNINGAR

Våra lärare på Svenska AI-akademin har stor erfarenhet av att hålla företagsanpassade föreläsningar på temat AI ur ett affärsperspektiv. Vi har hållit över 30 olika föreläsningar som rör sig från introduktion till AI, till etik, förändringsledning och AI och innovation.
Våra föreläsningar är vanligtvis 60-90 minuter med en blandning av kunskap, inspiration och diskussion allt anpassat till vad ni vill ha ut av ert tillfälle och er målgrupp.
Några exempel på genomförda föreläsningar:
  • Introduktion till AI
  • Öka din innovationstakt med hjälp av AI
  • AI och digitalisering
  • AI, affärsnytta och etik
  • AI och digitalisering inom offentlig verksamhet
  • AI och projektledning
  • Digitala strategier för styrelsen

Pris 25 000 – 35 000 kr per tillfälle

Förfrågan

ANMÄLAN & KONTAKT