INTRODUKTIONSUTBILDNING

Vår introduktionsutbildning är en endagsutbildning där du får en grundläggande introduktion till AI från ett företagsperspektiv.

Vi går igenom vad AI är idag och hur tekniken används för att förändra affärsmodeller, engagera medarbetare och kunder, effektivisera arbetssätt, skapa nya affärer och öka lönsamheten.

Vi tittar på hur olika AI-modeller fungerar och hur andra företag använt sig av tekniken.

Vi definierar begreppet intelligens utifrån ett AI-perspektiv innan vi går vidare och tittar på om, hur och varför företagen behöver öka sin implementationstakt av AI. Finns det ett Business Case för AI? Utbildningen avslutas med ett pass där deltagarna tillsammans med lärarna diskuterar hur AI kan förändra bransch och företag.

Innehåll:

  • Introduktion till AI
  • Vad gör andra företag?
  • Finns det ett Business Case för AI?
  • Hur kan AI förändra din bransch och ditt företag?

Introduktionsutbildningen hålls i Göteborg, Jönköping och Stockholm

Pris: 7 500 kr. Kursen motsvarar 7 utbildningstimmar.

I avgiften ingår kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagsfika samt digitalt och fysiskt certifikat

ANMÄLAN & KONTAKT